Celoživotní inspirace

Mou celoživotní inspirací v hledání lásky, pravdy a podstaty, jak naložit se svým životem správně a upřímně sama k sobě, byla a je světoznámá autorka knih v oblasti holistické filozofie a celostního přístupu k léčení nemocí, paní Louise L. Hay. Tato dáma inspirovala tisíce lidí po celém světě k tomu, aby se nebáli žít a mnohdy vítězit nejen nad svými omezeními, ale často nad řadou zákeřných nemocí, respektováním lékařské vědy, ale stejně tak i uvědoměním si láskyplné podstaty a šíře a barev života a rozměrů, které již desetiletí chtějí fyzici popsat a formulovat do jednotné teorie. Než budeme mít tuto teorii, pokud někdy, a budeme se díky fyzikům a praktickým géniům všech dob těšit z technických vymožeností, jež jsou důsledky těchto teorií, pokusme se radovat ze života jaký je a v dobách trápení a strastí a smutku vždy vidět světlo a lásku. Lásku v sobě. Lásku, která nejen hory přenáší, ale která přenese nás přes rozbouřené vody naší mysli.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Louise_Hay

http://en.wikipedia.org/wiki/Louise_L._Hay

Vypravování této moudré paní najdete i na youtube velice snadno a vřele Vám mohu doporučit!