Reiki

Je mnoho cest a přístupů ke zdraví, reiki je čistá energie, která je tu pro nás, abychom ji využili ve svém životě pro blaho nás a lidí kolem. Jako od svého dětství nepřemýšlíme o tom, zda umíme použít nebo smíme využít vzduch k dýchání, vodu k napití, stejně je tu pro nás tato všudypřítomná a tajuplná energie. Blíže může každý číst v mnohé literatuře, já Vám ale nabízím přímý dotyk této energie, prostřednictvím http://www.reikikladno.cz. Na těchto útlých stránkách naleznete cestu ke mně a vše podstatné, co by Vás mohlo zajímat.