“Filozofické” – když jste “na dně”

Pamatuj, že i ta nejtěžší hodina v tvém životě má jen 60 minut.

                                                                                                                                          Sofokles

Nejlepší chvat (tady se určitě nebudete popadat za břicho, ale stojí to i tak za to:))

Byl jeden chlapec, který se velmi toužil stát karatistou, ale už v dětství přišel o pravou ruku. Myslel, že tím všechny šance ztratil, a přesto se našel jeden Mistr, který ho vzal do učení. Naučil ho ale jen jediný karatistický chvat. Léta plynula a Mistr chlapce učil stále totéž. Hocha to už vpravdě nudilo a měl dojem, že ho Mistr zanedbává. Ale učitelům se neodmlouvá, tak mlčky cvičil pořád tentýž chvat.

Konečně přišel den, kdy měl své umění předvést veřejnosti. A vida! Porazil prvního soupeře, druhého i desátého, porazil všechny, s nimiž bojoval.

Užaslý šel za svým učitelem:  “Pane, jak  je možné, že jsem porazil ty zdravé muže? Vždyť skoro nic neumím, nemám pravou ruku a znám  jenom jeden chvat!” “Nu”, řekl Mistr., “důvody jsou dva. Jednak je to opravdu výborný chvat a za druhé: jediná obrana vůči němu je chytit soupeře za pravou ruku.”

Každá ztráta v sobě nese příležitost zbavit se nějakého lpění. Pak nás za to nelze chytit, nelze s námi praštit o zem. To, co “máme”, o čem věříme, že nám to patří, za to nás jde chytit velmi snadno. Něco ztratit a vidět v té ztrátě tuhle šanci, to je opravdu výborný chvat.

Dvě jeptišky a násilník

Dvě jeptišky si vyšly na procházku. Jedna z nich byla známá jako sestra Matematička (SM), ta druhá jako sestra Logička (SL). Už se začalo stmívat a ony byly daleko od kláštera.

SM: ” Sestro, zaregistrovala jsi, že už 38,5 min. za námi jde nějaký chlap? Zajímalo by mě, co od nás chce.”

SL: ” To je přece logické. Chce nás znásilnit”.

SM: ” Bože! Jak počítám, tak nás dostihne do 15 minut! Co budeme dělat?”

SL: ” Jediná logická věc, kterou můžeme udělat, je jít rychleji”.

SM: ” To ale není řešení”.

SL: “Samozřejmě, ten chlap udělá jedinou logickou věc, půjde rychleji taky.

SM: “Jak počítám, při téhle rychlosti nás chlap dohodí už za minutu.”

SL: “Jediná logická věc, kterou můžeme udělat, je ta, že se rozdělíme. Nemůže nás pronásledovat obě zároveň.”

Sestry se rozdělily a muž se vydal za sestrou Logičkou. Sestra Matematička po nějaké době dorazila do kláštera zmítána obavami o sovu kolegyni, nicméně už za malou chvíli se v klášteře objevila i sestra Logička.

SM: “Sestro Logičko! Déíky Bohu, že jsi zpátky. Pověz, co se stalo!”

SL: “Rozběhla jsem se, a ten chlap začal samozřejmě utíkat taky.”

SM: “A?”

SL: “Udělala jsem jedinou logickou věc. Vyhrnula jsem si sukni.”

SM: “Pane na nebi! A co on?”

SL: ” Udělal jedinou logickou věc. Spustil dolů kalhoty.”

SM: “Ó, Bože smiluj se! Co se stalo pak?”

SL: “Není to snad logické, sestro? Jeptiška se sukní nahoře přece utíká daleko rychleji, než chlap s kalhotami dole!”

…. tak mě ale napadá, ještě by bylo zajímavé, jak by to skončilo, když by se násilník vydal za sestrou Matematičkou?! Co? Máte nějaký nápad? Pište jiný konec příběhu. Díky.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>